Tumblelog by Soup.io
  • karmacoma
  • fragezeichen
  • sydnor
  • lifeless
  • drainaway
  • dauser
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8509 30a9 500
Benedict
Reposted fromkopytq kopytq viaantonim antonim
5594 fe5d
Reposted fromtfu tfu
Reposted fromFlau Flau
5902 dc2a
Reposted fromsprzedawcaswiec sprzedawcaswiec
2147 b4c6 500
Satan bless 4chan!
Reposted fromhighringo highringo
8506 c7d4
Reposted fromimpalaatnight impalaatnight viairmelin irmelin
2638 77e3

4gifs:

Stray dog gets comfortable at an outdoor concert. [video]

Reposted frombuckybee buckybee viabepositive bepositive
Reposted fromtjeden tjeden viabepositive bepositive
5147 351f 500
Reposted fromxempx xempx viapurplecornflowers purplecornflowers
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
- No tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie się chciało i chce. Bardzo. Tylko powiedz: jak?
— Halina Poświatowska (O swojej próbe samobójczej)
Reposted fromovermind overmind viadotknij dotknij
0669 8a5d 500
Reposted fromhhmm hhmm viahaber haber
7792 fac8 500
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viaMissDeWorde MissDeWorde
9301 d711

pidzson:

p o w e r s t a n c e

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl